Palvelut

Käyttöönottopalvelut

Hyötyjen maksimointia

Tarjoamillamme palveluilla keskitymme aina asiakkaan liiketoiminnan kehittämistä tukeviin ominaisuuksiin ja hyötyjen maksimointiin. Kun yritys haluaa selkeät ja toimivat mittarit kenttätyön toiminnan ja johtamisen tehostamiseen, GSGroup Finland on ainoa ja oikea vaihtoehto!

Käyttöönottopalvelu on projektijakso, jonka aikana asiantuntijamme yhdessä asiakasyrityksen kanssa valjastaa Paikannin.com -järjestelmän monipuolisempaan käyttöön. Kun yrityksen työnjohto on saavuttanut järjestelmän käytön perusvalmiudet, jalkautetaan järjestelmästä saatava monipuolinen ajokalustoa koskeva data hyödyntämään yrityksen päivittäisliiketoimintaa. Asiakasyritys määrittää tavoitteet aina itse, joita voivat esimerkiksi olla tarve kasvattaa kenttähenkilöstön tuottavaa työaikaa, yritys saattaa kaivata keinoja järjestelmän käytön tehostamiseksi tai se haluaa maksimoida liikkuvasta kalustosta saatavan datan käyttöhyödyn.

Jos etsit avuksesi osaajaa, joka auttaa tehokkuutesi lisääntymisessä - valitse GSGroup Finland!

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Hyödylliset mittarit päivittäiseen tekemiseen

Järjestelmän sujuvan käytön ja monipuolisten raporttien ansiosta on helppoa sopia selkeät mittarit työnteon tehostamiseen ja puuttua väärinkäyttöihin. Analysoitavissa on esimerkiksi ajoneuvojen suoritemäärät, työpäivän käyttö, ajotavan ja kulujen reaaliaikainen seuranta. Tehostetun ja sitoutuneen toiminnan sekä luotettavan järjestelmän avulla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia.

  • Säästöt ajetuissa kilometreissä/polttoainekuluissa, (säästöt leasingkuluissa).
  • Turhasta kalustosta luopuminen.
  • Ajoajan väheneminen ja tehokkaan työajan lisääntyminen – laskutettavien tuntien kasvu.
  • Projektien jälkilaskennan tarkentuminen – hinnoittelun oikeellisuus – kilpailukyvyn kasvu.
  • Yhdenmukainen kohtelu työpaikalla, työmotivaation parantuminen avoimuutta lisäämällä.

Kuukausittainen raportointi yrityksen johdolle

Yhteyshenkilömme raportoi kuukausittain asiakkaan johdolle projektin etenemisestä ja osallistujien aktiivisuudesta.

  • Asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen seurantajaksolla.
  • Järjestelmän käyttöaste – kuka on hyödyntänyt järjestelmää ja miten.
  • Ajokaluston käyttö seurantajaksolla - vertaaminen aikaisempaan jaksoon.
  • Mitä uutta järjestelmään liittyen hyödynnetään seurannan tukena.
  • Mitä uusia ohjeistuksia työnjohto ottaa käyttöön kenttätyön hallinnassa.

Katso esittelyvideo »

Lataa esite tästä »