Kenttätyönohjaus

Enterprise palvelupakettiimme sisältyy myös pilvipohjainen kenttätyönohjaus. Sen avulla kentällä tapahtuvien töiden ohjaaminen etänä on helppoa. Lisäksi kenttätyönohjaus mahdollistaa tuntikirjausten, tilausten käsittelyn ja muiden tehtävien automatisointia asiakkaan tarpeen mukaan.

Kenttätyönohjauksen palvelukokonaisuudet

Tarjoamamme kenttätyönohjauksen palvelukokonaisuus kattaa toiminnot yrityksesi päivittäisen kenttätyön hallinnointiin ja raportointiin täysin mobiilisti, voit siis unohtaa paperien pyörittämisen.

Kokonaisuutemme sisältäen;

 1. Tuntikirjaukset ja palkkahallinto
 2. Työn hallinta
 3. Turvallisuus ja muu raportointi

 
Me vastaamme palvelun rakentamisesta, teknisestä toteutuksesta sekä käyttökoulutuksesta. Haluttu palvelukokonaisuus sekä siihen sisältyvät ominaisuudet käydään aina asiakkaan kanssa vielä yhdessä läpi ennen toteutusta.

Ota yhteyttä, niin katsotaan teille sopiva ratkaisu. Täältä löytyvät ajantasaiset yhteystiedot »

1. Tuntikirjaukset ja palkkahallinto

Tuntikirjauksien ja palkkahallinnon avulla kenttätyönohjaus saa tuekseen mm. automatisoidut tuntikirjaukset ja muita palkkahallintoon liittyviä asioita, jolloin resursseja säästyy varsinaisen työn tekemiseen.

Tuntikirjauksen ja palkkahallinnon ominaisuuksia:

 • Työajan seuranta
 • Työtehtävien seuranta
 • Leimaukset sisään, ulos, tauolle
 • Leimaus ajoneuvolle
 • Leimaus työnumerolle
 • Paikannin.com -integraatio
 • Esimiehen oma näkymä tietojen käsittelyyn ja hyväksyntään
 • Raportit

2. Työn hallinta

Työn hallinnan avulla esimerkiksi toistuvien työtehtävien sekä työjonojen hallinta helpottuu ja uusien työtehtävien syöttäminen on yksinkertaista. Työtehtäviä voidaan myös luoda puhelimesta ja kunkin työntekijän näkymässä voi olla henkilökohtainen työjono, josta tehtäviä voidaan kuitata valmiiksi sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Työn hallinnan ominaisuuksia:

 • Kalenteri- ja karttanäkymä töiden luontiin ja suunnitteluun
 • Tehtävien luominen myös puhelimesta
 • Henkilökohtaiset tehtävät puhelimen listalla / kartalla
 • Vaiheet töille: Luotu » Aloitettu » Valmis » Keskeytetty
 • Työjono, johon esim. keskeytetyt työt menevät
 • Toistuvat tehtävät
 • Tehtävien kuittaus valmiiksi
 • Tehtävien kuittaukseen liittyvä materiaalien yms. tietojen kerääminen
 • Työohjeiden ja liitteiden liittäminen raportteihin
 • Kartat, joiden avulla voi navigoida
 • Yhdistäminen Paikannin.com dataan ja halutun datan yhdistäminen siihen
 • Raportit

3. Turvallisuus ja muu raportointi

Turvallisuus ja muu raportointi toimintoineen helpottavat mm. lakisääteisten työhön liittyvien tarkastusten, pätevyyksien umpeutumisten hallintaa ja laadun raportointia.

Turvallisuuden ja muun raportoinnin omaisuuksia:

 • Turvallisuushavainnot
 • Laadun raportointi
 • Perehdytykset
 • Koneen vastaanottotarkastus ja muut lakisääteiset tarkastukset
 • Raportit pätevyyksistä ja niiden umpeutumisesta

Miksi kenttätyönohjaus?

Sijaintiriippumaton kenttätyönohjaus palvelee yrityksiä, joilla on liikkuvaa henkilöstöä ja tarve automatisoida tai mobilisoida kenttätyötoimiaan. Kenttätyönohjaus palvelee esimerkiksi kiinteistöhoitoa, huoltoa, siivousta, kuljetusta, turvallisuutta ja valvontaa.

Ohessa muutamia yleisiä ominaisuuksia, jotka sisältyvät kenttätyönohjaukseemme:

 • Raporteista saadaan PDF-tiedosto, joka voidaan lähettää esimerkiksi asiakkaalle.
 • Kokonaisuuksista saadaan Excel-raportit, joita voi käyttää esim. analysoinnissa.
 • Raportteihin saadaan kuva, liite ja asiakkaan/muun ulkopuolisen allekirjoitukset.
 • Offline tuki Android-puhelinsovellukselle, mikä mahdollistaa kirjaukset katvealueilla esim. rakennusten sisällä.
 • Viranomaiskäyttöön auditoitu konesali ja korkeatasoinen tietoturva.

Miten kenttätyönohjaus hyödyttää työnjohtoa:

 • Kenttätyönohjaus mahdollistaa reaaliaikaisen ohjauksen etänä.
 • Automaattikirjaukset vähentävät paperityötä.
 • Työnjohto saa ajantasaista tietoa kenttähenkilöstön päivittäistoimista ilman raporttien ajoa.
 • Ajamiseen käytetyt ajat ja kohdeajat voidaan todentaa nopeasti.
 • Yksittäisten ajoreittien tarkastelu ja päivittäistason tarkastelu helpottavat reititysten suunnittelua ja resurssien käytön järkevöittämistä.
 • Ajoneuvojen käyttöastetta voidaan seurata. Vapaana olevan kaluston todentaminen ja hyötykäyttö helpottuu.
 • Työnjohto voi seurata huonojen ajotapahtumien määrää ja toistuvuutta kuljettajatasolla, mikä vaikuttaa ajoneuvojen huolto- ja polttoainekustannuksiin.
 • Työnjohto voi tarkastella sallitun käyttöajan ulkopuolella tapahtuvia ajoja.

Ota yhteyttä

Kenttätyönohjaus on tärkeä asia ja sen mahdollistamiseen kannattaa valita paras mahdollinen kumppani. Emme tarjoa vain pistettä kartalla, vaan aidosti kokonaisvaltaista palvelua juuri teidän tarpeidenne mukaisesti.

Tästä löydät ajantasaiset yhteystietomme »