Hankintaopas

Hankintaopas on kaksiosainen ja se on tarkoitettu ajoneuvojen paikannusjärjestelmän hankintaa suunnittelevalle yritykselle. Oppaan ensimmäiseen osaan on koottu asioita, joita ajoneuvojen paikannusjärjestelmää hankkivan yrityksen kannattaa tutkia ennen tarjouskilpailun ja hankintäpäätöksen tekemistä. Osasta II löydät hyödyllistä aineistoa paikannuksen tuomien johtamishaasteiden kohtaamiseen ja uusien toimintamallien luomiseen.

Paikannusjärjestelmä poikkeaa normaalista ICT-hankkeesta huomattavasti, koska mukana on työelämän pelisääntöjä, ammattiliittojen vaatimuksia, yt-menettelyjä ja muuta yksityisyyden suojaa säätelevää materiaalia.

Muun muassa työntekijöiden työajanseurantaan, ajopäiväkirjojen automaattiseen laatimiseen ja liikkuvan kaluston paikantamiseen käytettävien paikannuspalveluiden käyttöönotosta on aina tiedotettava henkilökuntaa. Heille on hyvä kertoa esimerkiksi siitä, mihin ja miksi tietoja käytetään ja keneltä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. On myös syytä muistaa, että esimerkiksi kaluston seurantaan ei tarvita ajoneuvon käyttäjän erillistä suostumusta, mutta henkilöpaikantamiseen liittyvien palveluiden yhteydessä suostumus tarvitaan.

Tutustumalla seuraaviin oppaisiin saat käsityksen, mitä kaikkea kannattaa huomioida.

Lataa opas I tästä »

Lataa opas II tästä »