Tehokkuutta ja suoraviivaisuutta tekemiseen

Caverion Oyj suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. 

Caverionin liiketoiminnallisia vahvuuksia ovat tekninen osaaminen sekä laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 400 työntekijää. Yritys kattaa Suomessa 66 toimipaikkaa, joissa henkilöstöä on yhteensä 4569 ja tuotantoautoja 700 kappaletta.

Vuoden 2016 loppuun ulottuvalla strategiakaudella Caverionin painopiste on kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteuttamisessa, käyttöpääoman tehostamisessa sekä elinkaariratkaisuissa.

Tehokkuutta ja suoraviivaisuutta tekemiseen

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumiseksi, myös tuotantoautojen tehokkaampi hallinta on
otettu osaksi Caverionin päivittäisliiketoimintaa.

Ajoneuvojen hyötykäytön seurantaan PPCT tarjoaa Caverionille järjestelmät ja vahvan osaamisen. Tämän kautta mahdollistetaan oleellisen tiedon siirtyminen ajokalustosta yrityksen hyödynnettäväksi.