Yhteisten pelisääntöjen äärellä työelämässä

Vuonna 2013 perustettu pelisääntötyöryhmämme on laatinut käyttöönne ohjeiston, josta löydätte informaatiota paikantamistietoja ja niiden käyttöä koskevasta lainsäädännöstä sekä ohjeita palvelun käyttöönottoon liittyvistä ”hyvistä tavoista” työelämässä.

Henkilökunnan tiedotuksesta ja suostumuksista

Muun muassa työntekijöiden työajanseurantaan, ajopäiväkirjojen automaattiseen laatimiseen ja liikkuvan kaluston paikantamiseen käytettävien paikannuspalveluiden käyttöönotosta on aina tiedotettava henkilökuntaa. Heille on hyvä kertoa esimerkiksi siitä, mihin ja miksi tietoja käytetään ja keneltä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. On myös syytä muistaa, että esimerkiksi kaluston seurantaan ei tarvita ajoneuvon käyttäjän erillistä suostumusta, mutta henkilöpaikantamiseen liittyvien palveluiden yhteydessä suostumus tarvitaan.  

Lataa ohjeisto tästä.