Tehokkuutta ja suoraviivaisuutta tekemiseen

Caverion Oyj suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle.
Yritys kattaa Suomessa 66 toimipaikkaa, joissa henkilöstöä on yhteensä 4569 ja tuotantoautoja 700 kappaletta.

Tehokkuutta ja suoraviivaisuutta tekemiseen

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumiseksi, myös tuotantoautojen tehokkaampi hallinta on otettu osaksi Caverionin päivittäisliiketoimintaa.Ajoneuvojen hyötykäytön seurantaan PPCT tarjoaa Caverionille järjestelmät ja vahvan osaamisen. Tämän kautta mahdollistetaan oleellisen tiedon siirtyminen ajokalustosta yrityksen hyödynnettäväksi. (Caverion Oyj)