Työssä tärkeintä ei ole raportointi vaan töiden tekeminen sujuvasti

Lassila & Tikanojan kiinteistönhoidon piiriin mahtuu lähes 9000 työntekijää ja huimat 1600 ajoneuvoa. 

Ratkaisu pulmaan löytyi PPCT:n avulla

Vaikka tarve ajoneuvojen käytön ja kustannusten seurantapalvelulle oli pitkään, sopivaa ja tarpeet täyttävää järjestelmää ei vain tuntunut löytyvän. Monia eri vaihtoehtoja testattiin, mutta kaikissa oli joko teknisiä tai käytännön ongelmia. PPCT:n automaattisesta järjestelmästä saatiin yllättävän hyvät tulokset jo heti alussa: käyttöasteet paranivat kilometrimäärien ja polttoainekulutuksen pienentyessä. Myös työn hallinnointi on helpottunut palvelun ansiosta – ja kaikki muutkin asetetut tavoitteet ovat toteutumassa. Yhteistyö PPCT:n kanssa sai hyvän alun kun asiat ovat sujuneet sovitusti ja joustavasti, sisältäen satojen ajoneuvojen laiteasennukset sekä käyttökoulutuksen ja käyttöönoton. (Lassila & Tikanoja Oyj)